Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Rozważając zakup nieruchomości, ważne jest, aby wziąć pod uwagę szereg czynników, tak aby zapewnić, że transakcja jest solidną inwestycją.

Status prawny nieruchomości

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie statusu prawnego nieruchomości, w tym tytułu własności i wszelkich hipotek lub zastawów. Oznacza to weryfikację, czy nieruchomość jest prawnie własnością sprzedającego i że żaden podmiot nie ma żadnych zaległych długów lub roszczeń wobec nieruchomości. 

Ponadto ważne jest sprawdzenie wszelkich obowiązujących praw i przepisów regulujących sprzedaż, takich jak te dotyczące podatku od spadków lub podatku od zysków kapitałowych.

Stan nieruchomości i lokalna infrastruktura

Następnym krokiem jest ocena stanu nieruchomości. Pozwoli to upewnić się, że nieruchomość jest bezpieczna i znajduje się w dobrym stanie. Co ważne, wszelkie niezbędne naprawy powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu kosztów nieruchomości. Może być również konieczne uzyskanie raportu niezależnego rzeczoznawcy w celu oceny wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych z kupnem nieruchomości w Łagowie.

Trzecim krokiem jest sprawdzenie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego danego obszaru, aby upewnić się, że nieruchomość może być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Konieczne jest sprawdzenie, że nieruchomość nadaje się do zamierzonego użytku i że można uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia lub licencje. 

Ważne jest również, aby sprawdzić lokalny rynek nieruchomości, aby zapewnić, że nieruchomość jest wyceniana odpowiednio. Korzystne może być badanie ostatnich cen sprzedaży podobnych nieruchomości w celu uzyskania dokładnego porównania.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki przed zawarciem umowy kupna, można mieć pewność, że podejmuje się rozsądną decyzję inwestycyjną.